Visselblåsning

Vi är mycket måna om att agera på ett etiskt korrekt sätt och fortsätta behålla förtroendet från våra anställda, samarbetspartners samt allmänheten i förhållande till vår verksamhet.

Vår strävan är att identifiera och förhindra eventuella oegentligheter så snabbt som möjligt. Genom vår visselblåsartjänst har du möjlighet att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter.

Vi har anlitat en extern part för att administrera vårt rapporteringssystem och garantera en opartisk hantering av alla inkomna rapporter. All information behandlas med högsta sekretess för att skydda din identitet. Din rapport kommer att bli krypterad och ingen IP-adress kan kopplas till dig.

Gå till visselblåsartjänsten